Beckett i Byen/Beckett in the City (event)

Photo: Sophie Barth / drawing: Nina Krogh

Beckett in the City is a collaboration between performing artist Sophie Barth and visual artist Nina Krogh who run Schouskollektivet’s three year research project “Variations of Beckett”. Beckett in the City is one of multiple collaboration projects where they work on challenging the format that Samuel Beckett is working with, and find new ways into his material. In this flash-performance we will move around in public space, and create new and unexpected meetings between us, the audience, and Beckett. The performance itself is time restricted (no more than 30 mins per place), and we will keep a time schedule. Beckett also worked with this sort of restriction, and this is also one of the reasons we want to explore this aspect of time. Nina will make origami birds with paper printed with texts by Beckett, and primarily “Waiting for Godot” in different languages. The audience will also be invited to fold origami birds. In this way the audience will receive extracts of his texts if they should pick up a bird or make one themselves. Sophie’s performance material is based on Beckett’s “Act without words I & II” and “Come and Go”. Her female character has a sensitivity towards the movement in public space: to the animals, people, and the site-specificity of the place (nature, architecture). Join us into the writing, into Beckett’s hand motions, and let’s explore this collectively!

Program:
12.30 – 1 pm: Sofienbergparken
“Slow walk” to Alexander Kiellands plass (about 15 min walk)
1.30 – 2 pm Ila Pensjonat, Alexander Kiellands plass (the backyard)

* See one performance or see both. We will repeat the same performance in each place, but a lot can change due to the site-specific nature or our project. After the performance at Ila Pensjonat we will have lunch. You are welcome to bring your own lunch if you want to join us!

Previous Schouskollektivet projects can be found here: www.schouskollektivet.wordpress.com

NB: Time and place are subject to change so please keep a look at the Facebook event. If it rains we will be in just one location which is Ila Pensjonat at Alexander Kiellands plass. Dress according to the weather.

CC: Free! Suitable for all ages.

NO:

Beckett i Byen er et samarbeid mellom scenekunstner Sophie Barth og visuelle kunstner Nina Krogh som sammen driver Schouskollektivet og det tre-årige forskningsprosjektet ”Variations of Beckett”. Beckett i Byen er et av flere samarbeidsprosjekter, der de jobber med å utfordre formatet Samuel Beckett jobbet med, og finne nye veier inn i materialet hans. I denne flash-performancen kommer vi til å bevege oss rundt i offentlig rom, og skaper nye uventede møter mellom oss, Beckett og publikum. Performancen er tidsbegrenset (ikke lengre enn 30 min per sted), og vi kommer til å forholde oss til en satt tid. Denne begrensningen jobbet også Beckett med, og det er en av grunnene til at vi ønsker å utfordre oss selv nettopp på dette aspektet.
Nina lager origami-fugler med papir hvor det er trykket tekster av Beckett, primært “Waiting for Godot” på ulike språk. Publikum blir også invitert til å brette origami fugler. På denne måten får folk med seg bruddstykker av Beckett tekstene om de plukker opp en fugl eller lager en selv.
Sophies performance-materiale er basert på Becketts “Act Without Words II” og “Come and Go”. Kvinne-skikkelsen hennes har en sensitivitet ovenfor det bevegelige i offentlige rom: til dyr, mennesker, og det stedspesifikke i form av natur eller arkitektur. Bli med inn i skriften, inn i Becketts håndbevegelser, og la oss utforske dette kollektivt!

Program (med forbehold om endringer):
Kl. 12.30 – 13.00: Sofienbergparken
“Slow walk” til Alexander Kiellands plass (ca. 15 min)
Kl. 13.30 -14 Ila Pensjonat, Alexander Kiellands plass (i bakgården)

* Se en performance, eller se begge. Vi gjentar samme opplegg på hvert sted, men mye endres også i henhold til stedet. Etter visningen på Ila Pensjonat plass spiser vi lunsj sammen – så ta gjerne med deg en matpakke!

Tidligere prosjekter ved Schouskollektivet: www.schouskollektivet.wordpress.com

NB: Tid og sted kan endres, følg med på arrangementet for oppdateringer. Vi kommer til å være på Ila Pensjonat (i bakgården) dersom det skulle regne. Kle dere etter været.

CC: Gratis! Passer for alle.