Performance at Hellviktangen

Time: 2nd August, 6.30 pm – 7.15 pm

Place: Outside Hellviktangen Kunstkafé / Nesodden

(English further down)

Velkommen til resultatet av en intensiv forskningshelg der vi i Variations of Beckett har invitert en gruppe kunstnere til å utforske tematikkene tid, minner og drømmer. Vi er så heldige å ha med oss kunstnere fra forskjellige felt som dans, keramikk, visuell kunst, musikk, performance, teater, illustrasjon og poesi. Vi vet ikke hvordan denne offentlige performancen kommer til å bli ennå, men vi tror det blir en reise helt utenom det vanlige. Dette vil foregå utenfor Hellviktangen Kunstkafé, som har lar oss bruke utendørs-området deres.

>> Medvirkende kunstnere: Katarina Skår Lisa, Anja Bibby, Maja Skogstad, Kyuja Bae, Josh Spear, Clara Simpson, Alan Fielden, Chloe Kelly, Rosa Molina, Lena-Marie Vida, Alicja Rosé, Susanne K. Johansen & Variations of Beckett team (Sophie Barth, David Tann, Claudia Lucacel, Mari Pitkänen).

>> Husk: Kle dere etter været ettersom alt kommer til å foregå utendørs.

>> Korona: Vi regner med at det ikke kommer til å være tett av folk, men det kan ikke forutsi siden dette er en ”pop-up” performance og uten billettsystem osv. Vi ber dere som publikum ta hensyn til hverandre, og holde avstand fra andre kohorter.

>> Performancen er gratis, men hvis dere har lyst til å gi en donasjon, er det velkomment på Vipps: 98129162

>> Hvordan komme seg til Hellviktangen Kunstkafé fra Oslo: Når du har kommet av Nesoddbåten: Sett deg på en buss hvor det står HELLVIK. Så går du av på holdeplassen med samme navn (ca 8 minutter senere). Gå nedover til venstre (følg skiltene til Hellviktangen) og så til venstre igjen når du kommer til Hellvikaléen.Det er ca 15 minutters rolig gange fra bussholdeplassen.

(Eng)

Welcome to the result of an intensiv research weekend where we in Variations of Beckett have in invited a group of artists to explore the themes time, memory and dreams. We are so pleased to have a group of artists coming from the different fields such as dance, ceramics, visual art, music, performance, theatre, illustration and poetry. We don’t know what this public performance will be like yet, but we believe that it’s going to be a journey out of the ordinary. This will happen outside of Hellviktangen Kunstkafé who have let us use their outdoors area.

>> Artists: Katarina Skår Lisa, Anja Bibby, Maja Skogstad, Kyuja Bae, Josh Spear, Clara Simpson, Alan Fielden, Chloe Kelly, Rosa Molina, Lena-Marie Vida, Alicja Rosé, Susanne K. Johansen & Variations of Beckett team (Sophie Barth, David Tann, Claudia Lucacel, Mari Pitkänen).

>> Remember: Dress according to the weather as we’ll be outdoors for the entire time.

>> Corona: We believe that it will not be fully packed with people, but we have no way of controlling it as this is a pop-up performance without any ticketing system etc. We thus ask you to pay attention to others, and keep your distance from other cohorts.

>> The performance is free, but if you feel like making a donation then it is welcome on Vipps: 98129162

>> How to get to Hellviktangen Kunstkafé from Oslo: After getting off the boat at Nesoddtangen: Take a bus where it says HELLVIK. Then you get off at the stop with the same name (8 minutes later). Walk downwards to the left (follow the signs to Hellviktangen), then walk to the left again when you arrive to Hellvikaléen. It will take you about 15 minutes to walk from the bus station.